top of page

Te Mahi Ngaherehere i Rotorua

-

Wellbeing

Home

Te Arawa

sapling.png

I te pito whakamutunga o te rau tau tekau mā iwa, i te whakaaro ake ngā tāngata o Rotorua ki ētehi atu huarahi e whanake tonu ai te ōhanga o te wāhi rā.  He hua nui o roto i ngā rākau o te ngahere, heoi, i te tere pau haere ngā rākau i te topenga o ngā rākau māori hei whakamahi mā te ahumahi kāmura. Ko ngā rākau kaha rawa atu me ngā rākau ātaahua rawa atu o te ao whānui ko ngā rākau māori, heoi anō, ka roa kē te tupunga o ērā momo rākau māori i ngā wāhi tika anake mai i te pihinga ki tōna kōhuretanga, nō reira, i mate rātau ki te kimi rautaki kē atu.

 

I toko ake te whakaaro kia whakatupuria ngā rākau rāwaho i Rotorua i te tere o te tupu o ērā momo e taea ai e rātau ērā rākau te tope ka whakatōhia iho ai he rākau anō whai muri tonu iho.  He mea whakatō ngā kākano 170 o ngā rākau rāwaho rerekē i te ngahere o Whakarewarewa e mārama ai rātau ko ēhea ngā rākau e tino rata ana ki te oneone o Rotorua.

 

I pai te tupu o ētehi rākau, heoi anō ētehi atu, auare ake.  I tino rata te paina rātiata ki te āhua o Whakarewarewa i eke ai ia ki te taumata o ngā rākau rāwaho tika hei whakatupu mā te hunga whakatupu o te wā.  I maha te whakatōnga o ngā rākau paina e kitea whānuihia nei huri noa i te ngahere o Whakarewarewa.

 

Ko tētehi hua nui i puta ko te whai mahi i kitea whānuihia ai te mahi a te Māori e whakatō rākau ana, ā, ko te rangatira me tana kaiāwhina anake ngā Pākehā.

 

He maha ngā rākau i whakatōhia ai i Waiotapu e ngā mauhere o ngā whare herehere i te tau 1901.  Ahakoa te uaua, i tino whai hua ngā mahi whakatō rākau. I paku raru ngā mahi i ētehi hekenga pēnei i te rerekē haeretanga o te pā mahana i tētehi pō i mate ai ngā rākau pihinga 200,000 i te rā kotahi.

 

Kāore i tino pai te tupu ngātahi o te maha o te rākau Karawhōnia i te wāhi kotahi, nō reira, i ēnei rangi nei, kitea kētia ai tērā momo rākau i te Uru Whakamarahatanga o Redwood, i Rotokākahi rānei i ngā ara e rite tonu ana te kitea o ngā tāngata e hīkoi ana, e oma ana, e eke pahikara ana hoki.

 

Kua tino ora ngā huruwhenua, ngā otaota, ngā putiputi me ngā hekaheka i raro i te maru o ērā rākau.  Nā te tupu hoki o ngā momo makawe, o ngā momo rautāwhiri, o ngā momo kāramuramu, o ngā momo kōtukutuku me ngā momo mānuka i ātaahua ai te wāhi rā.

Qualities: innovation, diligence

More to watch:

See the Redwoods Whakarewarewa forest today:

https://youtu.be/fMWXJD3rXA8

Mountain biking in Whakarewarewa Forest:

https://teara.govt.nz/en/video/15030/whakarewarewa-forest

https://redwoods.co.nz/about/tree-story/

From Rotorua Library:

See a DVD on Whakarewarewa Forest:

Whakarewarewa: a community forest (Scion Forest Research Institute)

 

More to read:

From Rotorua Library:

The New Century in Rotorua (D. M. Stafford)

Rotorua forests: a history: a short account of the development of state forestry in the Rotorua region (Joan Boyd)

 

This entry is related to these other entries:

Railways and Rotorua

 

Sources:

https://redwoods.co.nz/about/tree-story/

The New Century in Rotorua (D. M. Stafford)

bottom of page