top of page

Ngāti Ohomairangi

I

maketu

 

Te kAinga tuatahi o Te Arawa

I

Wellbeing

Home

memorial.png

I muri mai i te haerenga mōrearea i Hawaiki, ka ū te waka o Te Arawa ki te ākau o te wāhi e mōhiotia ana ko Te Waiariki.  Ko Tamatekapua te tuatahi ki te kite i te kūrae i Maketū i puta ai i a ia te kōrero, “Ko tērā te kūreitanga o taku ihu!”

I ērā wā, nā te tapa a te rangatira i tētehi whenua ki tētehi wāhanga o tōna tinana i whai mana ai tāna taunaha i tērā whenua.  Koia rā hoki te ūnga o te tapu kia kore ai tētehi atu e whai wāhi ki tērā whenua.

 

Ka whakaterea te waka o Te Arawa ki tētehi kūrae e tata ana ki te kōngutu awa o Kaituna, ka ū ai te waka ki reira.

 

E rua ngā toka nui i whakamahia e ū tika ai te waka, arā, ko Toka-parore me Tū-te-rangi-haruru.  Nā Toka-parore te ihu i tau ai, ā, nā Tū-te-rangi-haruru te kei i tau ai. Kei Maketū tonu ngā toka e kōrerohia nei hei tohu i te ūnga o te waka i tae ai ngā tūpuna o tuawhakarere.

 

Kāore i tino tawhiti atu te pā i hangaia ai, ka mutu, he mea whakatū tētehi kōhatu whakamaharatanga i te tau 1940 hei tohu whakanui i te ūnga o te waka.  He tapawaru te tūāpapa e whakanui nei i ngā tamariki tokowaru a Rangitihi. He mea hanga te tūāpapa rā ki te tokapata i tīkina ai i te rohe o Pare Hauraki, otirā te wāhi i nehua ai a Tamatekapua.  E kitea nei tētehi whakairo o Tamatekapua me ngā kōhatu e hia kē nei i whakapipia kia koeko tōna āhua hei whakanui i te tohunga ahurewa o te waka, i a Ngātoroirangi.

He mea hari tētehi taonga whakahirahira e ora ai te iwi, arā, ko te kūmara.  He nui ngā kano kūmara i ngaro ai i te moana, heoi, nā tētehi wahine tana kete kūmara i tiaki i te wā i heke ai te waka i te auripo e kīia nei ko Te Korokoro o Te Parata.  Nā tērā kete i ora ai te iwi i te whenua hou. Kua whā rau tau nuku atu rānei ngā uri e noho ana i Maketū.

 

I tērā wā, ko Maketū tētehi teihana hokohoko hirahira.  He wāhi tino pai i tau ai ngā kaiwēra ki te hoko rauemi mō ō rātau kaipuke patu wēra.  Ko te pū tētehi taputapu mana nui i hokona atu ai e te Pākehā ki te Māori e riro ai i a rātau te harakeke, te poaka, te rīwai me ngā kano.

Ka tae te kaihokohoko Teina a Phillip Tapsell ki Maketū i ngā tau o te 1830 ki te hoko i te harakeke, ka mutu, ko ia hoki te Pākehā tuatahi kia nōhio te rohe rā.  (Ka moe a Tapsell i a Hine-i-tūrama o Te Arawa; pānuihia te kōrero mōna i raro iho nei).

Nā te whenua haumako, te wai, ngā ika, ngā rakiraki me ngā tuna i pīrangi ai te tokomaha ki te noho ki Maketū.  Ahakoa ngā tohe me ngā whawhai, i whakatūhia tonuhia ngā pā, ngā wharenui, tētehi whare karakia me tētehi pou tāpeta.

Qualities: Innovation, identity, relationships

Did you know?

The travellers on board that first waka brought the name Maketū with them from Hawaiki where it was also the name of a kumara plantation there.

More to watch:

Sir Howard Morrison hosts a very interesting documentary written and directed by Paul Gittins on the history of Te Arawa:

https://www.nzonscreen.com/title/my-kainga-my-castle-2000

 

More to read:

https://teara.govt.nz/mi/te-arawa/page-2

https://teara.govt.nz/en/bay-of-plenty-places/page-7

 

Here’s a tip:

There are many resources available at Rotorua Library about Maketū and other Te Arawa topics.  The Heritage and Research librarians are there to help you find the information you need so don’t feel too shy to ask!

 

More to listen to:

You can hear the late Mauriora Kingi and Dr Hiko Hohepa talk about Tamatekapua and Te Arawa (recorded in te Reo Māori) here:

https://www.ngataonga.org.nz/collections/catalogue/catalogue-item?record_id=237931

 

This entry is related to these other entries:

Hine-i-turama; Ngātoroirangi, Tamatekapua

 

Sources:


New Zealand History Nga korero a ipuengi o Aotearoa

 

Rotorua Museum Te Whare Taonga o Te Arawa

https://nzhistory.govt.nz/keyword/maketu

Te Arawa: a history of the Arawa people, by D. M. Stafford

bottom of page