Horoirangi: Te Hokinga

Wellbeing

Home

I roa kē te wā tētehi toka atua paku noa nei e tiaki ana i tētehi ana iti i te pari i Tihi-o-tonga e anga ana ki te moana o Te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe.  Mā te piki anake i Te Arakari-a-Tūtānekai anake e kitea ai te toka atua nei. He mea whakairo te toka atua pungapunga nei, ā, ka noho noa iho ia ki reira mō te wā roa.
 
I mua i tōna matenga, he wahine rangatira a Horoirangi, he karanga-tuahine hoki nō Tamatekapua.  Nā ōna pūkenga ia i rangatira ai, ā, i muri mai i tōna matenga ka tohua ko ia hei kaitiaki o Ngāti Tuarā.
 
Ko tā Horoirangi he tiaki i te haumakotanga o te whenua me te pā tawhito o Te Whetengū.  Nā tana tiaki i maha ai ngā manu, i makuru ai ngā hua i te ngahere rā. He mea tiaki hoki a Ngāti Tuarā e Horoirangi i tā rātau kaha whakanui i a ia i ia rā.
 
Ka hari koha te ruawahine o te pā ki a Horoirangi hei tohu whakanui.  Ko ngā kūmara tuatahi i hauhakehia ai me ngā manu tuatahi i patua ai ngā koha i whakatakotohia ai ki ōna rekereke.  Whai muri tonu i te kaupapa rā ka tanumia ngā kai tēnā i te whakapau i te tapu o te kawenga rā. 
 
I te wā o te toa poropiti e kīia nei tōna ingoa ko Te Kooti i te tau 1820, ka whakarērea te pā i Tihi-o-tonga.  I muri mai, nā tētehi o ngā tohunga whakamutunga o Te Arawa, arā, nā Rangiriri a Horoirangi i kawe atu i tōna kāinga ki wāhi kē atu kei takakinotia.  I ngā tau o te 1920, he mea hari a Horoirangi ki Tāmaki Paenga Hira kia riro kē mā rātau ia e tiaki mō tōna haumarutanga te take.
 
 
He maha ngā kōrero mō ngā atua tāne i kohia ai, i tuhia hoki ai e ngāi Tauiwi, heoi, karekau noa iho ngā kōrero mō ngā atua wāhine i paku kōrerohia, ā, nā wai rā ka wareware.  Ko Horoirangi hoki tētehi o te hunga atua wāhine i tata wareware.
 
Tae noa atu ki ngā tau o te 1980 i rangahaua ai ngā atua wāhine e Tākuta Aroha Yates-Smith.  I mōhio kē ia ki te nui o te mana o te wahine, e rite tonu ana ki tō te tāne.
 
Nā tana rangahau i ora anō ai ngā kōrero mō ngā atua wāhine, tae noa atu ki a Horoirangi.  Nā Tākuta Aroha Yates-Smith a Horoirangi i tūhura anō i Tāmaki Paenga Hira, ā, nāna hoki te atua wahine i whakahoki ki tōna kāinga, ki Rotorua.  Kei te Whare Taonga o Te Arawa a Horoirangi ināianei e manaakihia ana.
kumara basket.png

Qualities: wellbeing, relationships, identity, diligence, scholarship

Did you know?

An earthquake occurred at the same time Horoirangi was brought home to Rotorua.

Dr Yates-Smith believed that it was caused by Horoirangi showing thanks for being returned.