Te Hoata, Te Pupu and Parawhenuamea

How Para Te Hoata (TUNOHOPU) Marae Got iTs' Name

i

Values: Identity, innovation, wellbeing