top of page

I

Puhaorangi 

Wellbeing

Home

Ngā Rangitūhāhā

te heketanga.png
He atua a Pūhaorangi nō te rangi.  Ka mate ia i te aroha ki tētehi wahine ātaahua o runga i te whenua e kīia nei tōna ingoa ko Te Kuraimonoa.  Heke ai a Pūhaorangi i ngā pō e pātata ai ia ki te wahine ātaahua rā.
 
Ka pōhēhē a Te Kuraimonoa ko tana tāne kē i tōna taha i ngā pō, heoi, auare ake, nā wai rā ka mōhio ko Pūhaorangi kē.  Ka hapū a Te Kuraimonoa, ā, ka puta te kōrero i a Pūhaorangi, “Ki te whānau mai he tama, ā tēnā, tapaia ia ki a Ohomairangi”.
 
Ka whānau mai he tama, nō reira, ka whāia tonuhia te tohutohu a Pūhaorangi kia tapaia ia ki a Ohomairangi.  Koia rā ko te tupuna whakahirahira e heke nei ngā uri o Te Arawa e kīia nei ko Te Heketanga-a-Rangi i a Pūhaorangi rā anō.
 
He rite tonu te kōrerohia o Te Heketanga-a-Rangi e ngā koeke o Te Arawa.  Ko ngā uri e heke nei i te kāwai atua o ngā rangi e whakanui hoki nei i a Ohomairangi.  Ko Ngāti Ohomairangi te ingoa o te iwi o runga i te waka o Te Arawa i ārahina ai e Tamatekatekapua.

Qualities: Identity, relationships

Read more here:

https://teara.govt.nz/en/te-arawa/page-1

https://teara.govt.nz/en/whakapapa/1508/te-arawa-genealogy

https://www.tapuika.iwi.nz/page/nga-korero/

https://www.tearawafisheries.maori.nz/te-arawa-fisheries/being-te-arawa_IDL=1_IDT=1178_ID=5371_.html

From Rotorua Library:

Ngā kōrero o nehe noa: Ancient myth and legend (Tepora Kameta)

 

Sources:

Te Taumata o Ngāti Whakaue Iho Ake Trust - Te Rangihakahaka Wānanga Workbook

http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-Pom01Lege-t1-body-d4.html

bottom of page